4Nedan följer ett urval av våra priser.  För övriga priser vänligen kontakta oss.

Grundavgift undersökning 700 :-

Vaccinationer

  • DHPPi 500 :-
  • Tricat ( kattpest och kattsnuva) 400: -
  • Ducat 400 :-
  • Rabies 550:-


Kastrationer

  • Honkatt 1450 :-
  • Hankatt 750 :-
  • Hanhund: 3400-4400 :-
  • Tik: 5700-6800:-