Nedan följer ett urval av våra priser.  För övriga priser vänligen kontakta oss.

Grundavgift undersökning 850 :-

Vaccinationer

  • DHPPi 600 :-
  • Tricat ( kattpest och kattsnuva) 490: -
  • Ducat 490 :-
  • Rabies 680:-


Kastrationer

  • Honkatt 1550 :-
  • Hankatt 850 :-
  • Hanhund: :-
  • Tik: :-