Nedan följer ett urval av våra priser.  För övriga priser vänligen kontakta oss.

Grundavgift undersökning 700 :-

Vaccinationer

  • DHPPi 450 :-
  • Tricat ( kattpest och kattsnuva) 370: -
  • Ducat 340 :-
  • Rabies 550:-


Kastrationer

  • Honkatt 1200 :-
  • Hankatt 650 :-
  • Hanhund: 3400-4000 :-
  • Tik: 5700-6800:-